Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Financovanie

Naša kancelária Vám vie sprostredkovať nasledovné služby v oblasti finančného poradenstva:

 • Sprostredkovanie pri vybavovaní hypotekárnych úverov
 • Zabezpečíme poradenstvo stavebných  a spotrebných úverov od bánk a sporiteľní
 • Finančné sprostredkovanie v oblasti poistenia
 • Služby dôchodkových správcovských spoločností, doplnkových dôchodkových spoločností

Hypotéky, alebo financovanie kupovanej nehnuteľnosti

Klientom, ktorý kupujú nehnuteľnosť vieme pomôcť aj s vybavením financovania cez banku, stavebnú sporiteľňu, či ŠFRB.  Prostredníctvom vlastných alebo externým finančných sprostredkovateľov Vám pomôžeme s vybavením výhodnej hypotéky, porovnáme a vysvetlíme výhody a nevýhody finančných produktov, ich poskytovateľov, vybavíme poistky pre vašu kupovanú nehnuteľnosť. Každý finančný sprostredkovateľ vykonáva svoju činnosť na základe licencie udelenej Národnou bankou Slovenska. Naši sprostredkovatelia sa pravidelne vzdelávajú, keďže podmienky poskytované bankami sa žiaľ neustále menia. Nestrácajte svoj drahocenný čas a využite služby našich finančných sprostredkovateľov. 

Ako je postup finančného sprostredkovateľa?

 • Najskôr zanalyzujeme Vaše potreby a požiadavky
 • Vykonáme internú finančnú analýzu, pripravíme podklady, skompletujeme potvrdenia o príjme, náklady a pod.
 • Zistíme možnosti a podmienky získania hypotekárneho úveru 
 • Porovnáme ponuky bánk a vyberieme tú najvýhodnejšiu
 • Po vašom odsúhlasení spracujeme žiadosť o úver, ktorú doručíme do banky
 • Sprostredkujeme vypracovanie znaleckého posudku
 • Po schválení podmienok bankou Vás ihneď kontaktujeme
 • Zabezpečíme prípravu Úverovej a Záložnej zmluvy, skontrolujeme jej obsah a podmienky
 • Komunikujeme podmienky čerpania s realitným poradcom, ktorý upraví finančné podmienky v kúpnej zmluve
 • Poistíme kupovanú nehnuteľnosti, prípadne sprostredkujeme životné poistenie osôb.
 • Doručíme podpísané Záložné zmluvy do katastra nehnuteľnosti
 • Riešime komunikáciu s bankou do načerpania úveru
 • Sledujeme zápis záložných zmlúv do katastra nehnuteľnosti

Poistenie nájmu

V spolupráci so spoločnosťou Rentodo Vám sprostredkujeme uzatvorenie Poistenia nájmu. Zabudnite na starosti ohľadne nákladov za poškodenie nehnuteľnosti užívaním nájomcu alebo finančných strát pri neplatení nájmu.

Poistenie nájmu sa ponúka v 4 balíčkoch, v závislosti od ponúkaných služieb a mesačného poplatku za poskytnuté služby. Zoznam všetkých poskytovaných služieb:   

 • Poistenie platenia nájmu (finančné straty), ktoré sa vzťahujú na neschopnosť nájomcu platiť nájom zo zdravotných dôvodov alebo v dôsledku straty zamestnania. Maximálny limit až 2.100,- Eur/mesiac.
 • Poistenie nájomcom spôsobených škôd do výšky 10.000,- Eur. Predmetom poistenia zodpovednosti je právnym predpisom alebo zmluvou o prenájme stanovená zodpovednosť nájomcu (či za jeho psa alebo mačku) za ujmu spôsobenú poistenému na hmotných hnuteľných veciach, ktoré tvoria zariadenie domácnosti obytného priestoru a slúžia jej prevádzke alebo uspokojovanie potrieb poisteného alebo spolupoisteného, ktorých vlastníkom je poistený, alebo na stavebných súčastiach obytného priestoru (napr. múry, okná, dvere, kuchynská linka).
 • Technická asistencia 24/7 Poistenie asistenčných služieb v maximálnej výške 500,- Eur/ udalosť sa vzťahuje na odstránenie havarijného stavu v domácnosti, pomoc s pripojením k internetu alebo pomoc s odstránením zablokovania dverí a zámku vchodových dverí. K dispozícií sú služby elektrikára, inštalatéra, plynára, sklenára, kúrenára a pod.
 • Právna asistencia 24/7 - Vzťahuje sa na ochranu záujmov poisteného v prípadoch sporu s nájomcom spojených s nezaplatením nájomného alebo škodou na majetku spôsobenou nájomcom.
 • Administrácia platieb nájomného -  Príjem a párovanie všetkých platieb nájmu, urgencia neplatenia, preposlanie peňazí na účet prenajímateľa. 
 • Online klientska zóna pre evidenciu Vašich zmlúv, nájomcov a nehnuteľnosti.   
 • Vzory zmlúv pre prenajímateľov a nájomcov. 
 • Preverenie bonity nájomca - Nájomcu lustrujeme v konkurznom a exekučnom registri. Tiež spolupracujeme s inkasnými agentúrami, kedy nájomcu preverujeme v ich rozsiahlych databázach.
 • Garancia preplatenia dlhov nájomcu - V prípade výpovede zmluvy z dôvodu neplatenia nájomného odkúpime dlžné nájomné (za podmienok a v rozsahu podľa Všeobecných podmienok Rentodo) bez ohľadu na príčinu neplatenia a prevezmeme na seba vymáhanie.
 • Nulová kaucia – Garancia preplatenia a odkúpenia pohľadávok, aj keď mal nájomca nulovú kauciu. Spolupráca s renomovanými právnymi kanceláriami a inkasnými agentúrami.

Poplatok za poistenie nájmu je závislé od konkrétneho balíčka a pohybuje sa od 3% - 8% z ceny nájomného vrátane ceny za služby a energie spojené s užívaním nájmu.

Kontaktujte nás pre výpočet poistnej sumy alebo pre viac informácií na 0905881936, alebo info@desire.sk