Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Cenník

Všetky ceny sú bez DPH. Ku konečnej cene sa pripočíta DPH v zmysle platnej legislatívy.

1. Konzultácia

Vstupná konzultácia ZDARMA v rozsahu 1 hod.
Každá ďalšia hodina 50 €
Vypracovanie cenového posudku
Vypracovanie cenového ohodnotenia za účelom dedičského konania, vysporiadania BSM, vyporiadania podielového spoluvlastníctva alebo iba ohodnotenie nehnuteľnosti pred predajom. 
100 € v rozsahu 1 katastrálneho územia (max. 5 nehnuteľností)*
Audit nehnuteľnosti
Vypracovanie správy, ktorá zahŕňa zoznam nehnuteľnosti (LV), zakreslenie umiestnenia (geomapka), popis stavu nehnuteľnosti pre konkrétneho vlastníka.
100 € v rozsahu 1 katastrálneho územia (max. 5 nehnuteľností)*
* individuálna dohoda ceny nad uvedené množstvo a v prípade špecifických nehnuteľností

2. Provízia za sprostredkovane predaja nehnuteľnosti

CENA NEHNUTEĽNOSTI: VÝŠKA PROVÍZIE
do 10.000 EUR 6 %  z kúpnej ceny (prípadne dohodou)
do 49.999 EUR 5 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.700 EUR)
od 50.000 do 999.999 EUR 4 %  z kúpnej ceny (minimálne 2.000 EUR)
od 1.000.000 EUR 3 %  z kúpnej ceny (prípadne dohodou)

3. Provízia za sprostredkovane predaja/kúpy nehnuteľnosti v Rakúsku 

3% z predajnej ceny nehnuteľnosti + DPH v zmysle platnej legislatívy
 

4. Asistencia kupujúceho

CENA NEHNUTEĽNOSTI: VÝŠKA PROVÍZIE
do 49.999 EUR 5 %  z kúpnej ceny (minimálne 500 EUR)
nad 50.000 EUR 2,5 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.250 EUR)

5. Provízia za sprostredkovanie Právneho servisu a Katastrálne úkony

Uvedená cena je platná, ak sprostredkovateľ nevykonáva nábor a ponuku nehnuteľnosti, ale iba poskytuje služby Prípravy právnej zmluvy a Podporu pri katastrálnom vybavovaní (predávajúci a kupujúci oslovia RK). V cene nie sú zahrnuté správne poplatky za vklad ani osvedčenie podpisov.

CENA NEHNUTEĽNOSTI: VÝŠKA PROVÍZIE
do 49.999 EUR 2 %  z kúpnej ceny (minimálne 700 EUR)
nad 50.000 2,5 %  z kúpnej ceny (minimálne 1.000 EUR)

6. Provízia za sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti

Nájom

 

Účtuje sa 1 mesačné nájomné, ktoré hradí Prenajímateľ. Minimálne  350 EUR.

 

Nájom +

Účtuje sa 1 mesačné nájomné, ktoré hradí Prenajímateľ. Minimálne  350 EUR.

 

Nájom +

Účtuje sa 1 mesačné nájomné po dohode v pomere 50:50 Prenajímateľ : Nájomca

Táto skutočnosť však musí byť uvedená v inzercii, aby potencionálny záujemca bol vopred oboznámený.

Asistencia

Účtuje sa 1 mesačné nájomné, ktoré hradí nájomca. Minimálne 350 EUR.

Podmienky dohodnuté v písomnej Dohode.

 

7.      Doplnkové služby Nájmu a Nájom+

Asistencia nájmu – individuálne úkony

50€/ks

Ceny služieb za individuálne úkony počas trvania nájmu v cene 50€/ služba. Zoznam poskytovaných služieb.

 • Osobná asistencia pri prepise energii na nájomcu
 • Prihlásenie počtu osôb u správcu
 • Asistencia pri prihlásení komunálneho odpadu, daň za psa, parkovanie v meste
 • Asistencia pri riešení problémov počas nájmu (výzva na úhradu nájomného, výzva na dodržiavanie domového poriadku, komunikácia so správcom....)
 • Vypracovanie Dodatku k nájmu
 • Vypracovanie Dohody o ukončení nájomnej zmluvy
 • Asistencia pri prevzatí nehnuteľnosti
 • Vypracovanie preberacieho protokolu
 • Vypracovanie odovzdávacieho protokolu
 • Výzva na vypratanie nehnuteľnosti
 • Plnomocenstvá (rôzne)
 • Fotodokumentácia stavu pri prevzatí
 • A iné

Vysporiadanie kaucie

100€

 • Asistencia pri vysporiadaní kaucie + Oznámenie pre klienta
 • Rozpočítanie nákladov na spotrebované energie

Asistencia pri predčasnom ukončení nájomnej zmluvy (balíček služieb)

300€

Zahrnuté v cene balíčka:

 • Výzva na plnenie si povinnosti vyplývajúcich z nájomnej zmluvy
 • Vypracovanie Dohody o ukončení nájomnej zmluvy alebo Výpovede  alebo Odstúpenie od nájmu
 • Asistencia pri prevzatí nehnuteľnosti
 • Vypracovanie preberacieho protokolu
 • Fotodokumentácia stavu pri prevzatí
 • Asistencia pri vysporiadaní kaucie
 • Rozpočítanie nákladov na spotrebované energie

Nútené vypratanie

Od 100 €

 • Asistencia RK  pri nútenom vyprataní nehnuteľnosti bez spolupráce nájomcu – Asistencia Zádržného práva a príprava podkladov pre advokáta.
 • Vypracovanie podkladov Advokátom - Cena stanovená advokátom na vyžiadanie.

Daňové  poradenstvo k nájmu

Od 50 €

 • Daňové poradenstvo spojené s nájmom                         50€/hod
 • Žiadosť o registráciu daňového subjektu pri prenájme   50€/ks
 • Podanie Daňového priznania k dane z príjmu FO prostredníctvom ekonóma elektronickou formou     od 100€/hod

8. Správa nehnuteľnosti

V prípade, že je vlastník nehnuteľnosti v zahraničí alebo nechce komunikovať s nájomcom priamo, ponúkame službu správy nehnuteľnosti. Správa nehnuteľností zahŕňa komunikáciu s nájomcom, správcom, dodávateľmi médií, sprostredkovanie drobných opráv odbornými firmami a pod. 

MES. CENA PRENÁJMU (bez energií) VÝŠKA PROVÍZIE
do 600 EUR 50 EUR/ mesačne (600 EUR ročne)
nad 600 EUR 1 mes. nájomné bez energií

V prípade konzultácií alebo podania žiadostí, či daňových priznaní je možné vám taktiež účtovať služby podľa ceny za konzultáciu, t.j. 50 EUR/ 1 hodina. Ak Vás zaujala táto služba, vieme Vám v zmysle vašich požiadaviek vypracovať cenovú ponuku. 

9. Individuálne služby a úkony

Cenník za individuálne služby zasielame klientom na požiadanie. Uvedený cenník pokrýva  náhradu nákladov spojených s uskutočnením konkrétneho úkonu. Cenník slúži zároveň na stanovenie nákladov pri storne zazmluvnených služieb. 

Zaslať individuálny cenník