Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Viete kedy máte podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti?

Pridané: 24.1.2023

Vážení klienti a priatelia, ak ste kúpili, alebo predali nehnuteľnosť (nehnuteľnosť - byt, dom, pozemok, byt, garáž atď. ) od 1.1. 2022 do 31.12.2022 ste povinný podať Vyhlásenie o miestnych daniach pre obec (zákon č. 82/2004 Zb. ).

Termín podania je do 31.1.2023, ale za predpokladu, že sa na Vás táto daňová povinnosť vzťahuje. Viac informácií...

Priznanie k dani z nehnuteľností podáva:

 • fyzická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.
 • právnická osoba, ktorej pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31.1.

Pozor: Dedič a vydražiteľ podáva Priznanie v priebehu zdaňovacieho obdobia, konkrétne do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom. .

Kedy máte povinnosť podať priznanie?

Priznanie podáva fyzická a právnická osoba, u ktorej došlo v priebehu predchádzajúceho roka k zmene skutočnosti rozhodujúcich pre vyrubenie dane.

 • kúpa nehnuteľnosti
 • predaj nehnuteľnosti
 • darovanie nehnuteľnosti
 • nadobudnutie nehnuteľnosti darovaním
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dedením
 • nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou
 • vyporiadanie BSM po rozvode
 • získanie právoplatného stavebného povolenia
 • získanie právoplatné kolaudačného rozhodnutia
 • zmena v užívaní stavby, bytu alebo nebytového priestoru
 • odstránenie stavby
 • pozemkové úpravy
 • uzavretie nájomného vzťahu so Slovenským pozemkovým fondom
 • uzavretie dlhodobého nájomného vzťahu k pozemku
 • zmena výmery a druhu pozemku

Komu sa priznanie podáva?

 • priznanie sa podáva príslušnému správcovi dane (obec, Magistrát hlavného mesta, mestský úrad)
 • pre daň z nehnuteľnosti sa podanie zasiela vždy podľa lokality, kde sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade viacerých nehnuteľností v rôznych lokalitách sa podáva Priznanie pre každú lokalitu.

Ako môžete podať priznanie?

 • v papierovej forme prostredníctvom tlačiva, ktorého vzor ustanovuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať osobne, alebo zaslať poštou.
 • Elektronicky cez stránku slovensko.sk, a to prostredníctvom elektronického formulára a občianskeho preukazu s čipom (platným po 12/2022).

Pravdepodobne sú pre vás relevantné dane:

a) daň z nehnuteľností,

b) daň za psa,

g) daň zo vjazdu a pobytu motorových vozidiel v historických častiach mesta Bratislava.

Všetky daňové informácie: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1

Tlačivá:  https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

Anglická verzia (English version)https://www.mfsr.sk/.../4416/85/582_2004-Local-Taxes.pdf

 

Ak potrebujete poradiť, napíšte nám na info@desire.sk. Taktiež Vám v rámci našich služieb vieme pripraviť kompletné Priznanie, ktoré iba podpíšete a odošlete.  Pokiaľ ste v cudzine, alebo sa s tým nechcete zaoberať, ponúkame riešenie „na kľúč" aj vrátane elektronického podania.

 

Autor: Mária Cillerová, RSc.